Wil je van deze unieke kans gebruik maken om in je eigen stad te bouwen aan een huis van Allah? En om hiermee tijdens je leven en na je dood een geweldige beloning te ontvangen? kies een bedrag uit om te doneren.

 

 

 

 

Wat kunt u nog meer doen voor de moskee?

Naast bovenstaande mogelijkheden, is het natuurlijk ook wenselijk dat een ieder van ons uit de gemeenschap zich inzet voor de bouw van de moskee. Heeft u zelf uw bijdrage al voldaan, maar kent u andere mensen binnen uw eigen familie of vriendenkring die hun bijdrage nog niet voldaan hebben, praat met hen en overtuig hen van de noodzaak van de nieuwe moskee.

De profeet, vrede zij met hem, zegt in dit geval het volgende: “een ieder die een goede Sunnah in de Islam heeft geïntroduceerd, krijgt de beloning daarvoor en ook de beloning voor het feit dat anderen dit navolgen, zonder dat er iets van de beloning van diegene die de sunnah navolgen afgaat.
Hopelijk behoort u dan tot diegene die anderen opgeroepen hebben om het goede te doen voor hun eigen religie.

In een andere Hadith wordt het volgende vermeldt:…Touba (blijde tijding) voor diegene die een sleutel is tot het goede en een slot voor het kwade….Met het overtuigen van mensen bent u hopelijk een sleutel tot het goede. Allah zal u voor uw inspanning belonen.
De moskee heeft momenteel een tekort aan vrijwilligers die gaan collecteren bij andere moskeeën. Bijna maandelijks gaan er vrijwilligers op pad om bij andere moskeeën in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland te collecteren voor de bouw. U kunt uw bijdrage leveren door u als vrijwilliger op te geven om te gaan collecteren of door contact te leggen met andere moskeeën om een afspraak voor een collecte te regelen. Voor verder informatie hierover kunt u zich wenden tot het bestuur van de moskee.
Met de inspanning van ons allen voor deze nobele zaak zal het eindresultaat, de bouw van een nieuwe moskee, spoedig met de wil van Allah zichtbaar worden.

 

Moge Allah u met het goede belonen.

 

ALLAH, de Verhevene zegt in de Heilige Qoraan : “Waarlijk, mijn Heer vergroot en bekrimpt het levensonderhoud voor wie Hij wil van Zijn dienaren. En wat gij ook (weldadig) besteedt, Hij zal het teruggeven en Hij is de beste Voorziener” (soerat Saba: 39).