Islam

gr

 

Over de islam

 

logo_89867De Islam is gebouwd op vijf zuilen, welke ook wel de vijf zuilen van Islam genoemd worden. Deze vijf zuilen omvatten vijf belangrijke verplichtingen voor de moslim. Deze vijf zuilen zijn:de geloofsgetuigenis, het gebed, de armenbelasting, het vasten in de maand Ramadan en de bedevaart naar Mekka.

 

De vijf zuilen van de Islam

tmb2_718-nl-imgBron

Daarnast ondescheiden we de 6 zuilen van Imaan (geloof). Voordat iemand de Islam binnen kan treden, dient hij te geloven in zes zaken. Deze zes zaken worden ook de zes zuilen van imaan (geloof) genoemd.

 De zes zuilen van Imaan

  •  Geloven in Allah
  •  Geloven in Engelen
  •  Geloven in Zijn Boeken
  •  Geloven in Profeten
  •  Geloven in de Dag des Oordeels
  •  Geloven in de voorbeschikking